Holistische natuurgeneeskunde

De Holistische Natuurgeneeskunde beschouwt iedere mens als een unieke eenheid, waar fysieke, emotionele, mentale en spirituele aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een onbalans in één fragment van deze eenheid zorgt er voor dat het hele systeem niet optimaal kan functioneren. Vanaf de moederschoot tot aan de dood beschikt ieder mens over een natuurlijke levensenergie die zijn/haar vitaliteit en welzijn beïnvloedt. Als deze levenskracht onbelemmerd door ons hele systeem stroomt, dan zijn wij in balans met onszelf en de buitenwereld.

Er kunnen echter verstoringen ontstaan in de doorstroming van ons levensenergie door: verkeerde voeding, te kort aan beweging, ongezonde leefstijl, toxische belasting, emotionele en/of lichamelijke trauma’s, negatieve denkpatronen en/of overtuigingen, onze manier met stress om te gaan, onvermogen om te kunnen ontspannen enz.

“Het is essentieel om alle facetten aan het licht te brengen, om de verborgen “diamant“ in ieder van ons te laten stralen. Zodat ons wezenlijke levenspad zichtbaar voor ons wordt en wij deze allicht mogen bewandelen.“

Het doel van de Holistische Natuurgeneeskunde is om de verstoringen op te sporen en inzicht te verschaffen over de oorzaak. Daarna is het van belang de oorspronkelijke doorstroom van de levensenergie te herstellen op alle niveaus, waardoor het hele systeem gereinigd, gevitaliseerd en in balans wordt gebracht. Het zelfgenezend vermogen, dat ieder van ons fundamenteel in zich heeft, wordt dan geactiveerd en krijgen we de kans om onszelf werkelijk te Helen.

Om dit doel te bereiken wordt in de Holistische Natuurgeneeskunde multidisciplinair gewerkt, dus met meerdere therapievormen. Allereerst wordt gekeken naar leefstijl en voedingspatroon, wat de bases zijn voor onze vitaliteit en gezondheid.

De individueel gekozen therapievorm wordt daarna speciaal afgestemd op die unieke persoon, zijn/haar specifieke situatie, levensfase, behoeftes, voorkeuren en mogelijkheden.