Bloesemtherapieën

Bach Bloesem therapie

De Engelse arts Dr. Edward Bach was de ontdekker en grondlegger van een zeer verfijnde therapievorm in de Natuurgeneeskunde, waarbij gebruik wordt gemaakt van bloesems van wilde planten, kruiden en bomen. Bekend als Bach Bloesem Remedies.

“And may we ever have gratitude in hearts that the great Creator in all His glory has placed the herbs in the field for our healing.”

Edvard Bach

Door zijn jarenlange ervaring als arts was hem opgevallen dat mensen met dezelfde persoonlijkheden dezelfde emotionele problemen en kenmerken vertoonden, die later vergezeld gingen van bepaalde ziektepatronen. Hij ontdekte dat negatieve gemoedstoestanden en emoties die uit balans zijn, ons lichaam op negatieve wijze beïnvloeden en op lange termijn verschillende ziektes kunnen veroorzaken. Vanuit zijn passie voor de Natuur heeft hij een therapie ontwikkeld, waarbij de natuurlijke subtiele levensenergieën van de bloesems opgevangen en opgeslagen worden in het water, waarvan Bach Bloesems Remedies worden gemaakt. Deze worden in de vorm van druppels voor het herstel van de balans toegediend.

Wat doet Bach Bloesem therapie?

Remedies zorgen ervoor dat emotionele onbalans en/of negatieve gemoedstoestanden worden getransformeerd, zodat ziektes geen kans krijgen om zich te ontwikkelen. Als de oorzaak (emotioneel probleem) op tijd ontdekt kan worden, kan deze met goed gevolg behandeld worden. Het oorspronkelijke evenwicht kan dan weer worden hersteld, zodat onze natuurlijke levenskracht onbelemmerd kan blijven stromen.

“Gezondheid hangt af van het in harmonie zijn met onze ziel.”

Edvard Bach

Hoe beïnvloeden negatieve/positieve trillingsfrequenties onze vitaliteit?

Alles om ons heen is energie en energie is een trilling; alles heeft een eigen unieke trillingsfrequentie. Ziektes, negatieve emoties en gemoedstoestanden vertonen lage(re) trillingsfrequenties; vitaliteit, positieve emoties en gemoedstoestanden, vertonen juist hoge(re) trillingsfrequentie. Alle Bloesem Remedies bevatten hoge trillingsfrequenties! Als wij een negatieve emotie ervaren of ziek zijn, wordt ons trillingsfrequentie verlaagd, maar als wij de hogere trillingsfrequentie aangeboden krijgen -bijvoorbeeld in de vorm van Bloesem Remedies- dan wordt ons trillingsgetal geleidelijk verhoogd, zodat negatieve gemoedstoestanden en emoties worden omgezet in positieve en de balans wordt weer hersteld. Bloesem Remedies helpen zodoende het emotionele systeem haar oorspronkelijke gezonde trilling weer te herinneren en op te pakken.

Welke emoties en gemoedstoestanden wijzen op een verstoorde balans?

Voorbeelden van de uit balans geraakte emoties en gemoedstoestanden die door de Bach Bloesem Therapie verholpen kunnen worden zijn: angst, paniek, onzekerheid, overbezorgdheid, verdriet, eenzaamheid, doodsangst, examenvrees, perfectionisme, piekeren, niet iets los kunnen laten, shock, schuldgevoelens, twijfelen, niet kunnen vergeven etc. Er zijn wel 38 verschillende planten die gebruikt worden in de Bach Bloesem therapie, waarbij iedere bloesemremedie overeenkomt met een gemoedstoestand of een emotie die uit evenwicht is. Soms heeft een combinatie van meerdere remedies de voorkeur.

Diverse Bloesemremedies

Er bestaan tegenwoordig veel meer verschillende bloesemtherapieën, met een breder scala aan helende eigenschappen. Voorbeelden hiervan zijn: Bloesem Remedies Nederland, Alaska Remedies, Australian Buch Flowers Essences, Findhorn Bloesem Essences, Himalaya Bloesem Remedies, Hawaii Essences, Living light Essences etc.

Wie mag Bloesem Remedies gebruiken?

Alle Bloesem Remedies kunnen aan iedereen aangeboden worden. Deze remedies zijn veilig en kennen geen bijwerkingen en wisselwerkingen met andere middelen. Ze kunnen ook makkelijk naast andere complementaire en reguliere therapievormen gebruikt worden, omdat alle Bloesem Remedies op subtiel niveau werkzaam zijn. In mijn praktijk werk ik vakkundig met verschillende Bloesemtherapieën. Op basis van uw hulpvraag en uw specifieke situatie stel ik een persoonlijke Bloesem Remedie voor u samen ten behoeve van het herstel van evenwicht.