Kruidentuin

Geneeskrachtige kruidentuin

De Biologisch Dynamische ( afgekort BD ) geneeskrachtige kruidentuin van Amrita Holistisch Centrum bevindt zich in het hartje van Andijk aan het IJsselmeer, waar meer dan 200 verschillende soorten geneeskrachtige planten, kruiden en bomen groeien. Hier wordt getuinierd volgens de BD principes. Deze vorm van tuinieren is ontstaan aan het begin van de vorige eeuw en is gebaseerd op de natuur- en geesteswetenschappelijke inzichten van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie.

BD tuinieren is een duurzame teelt, die producten voor mens en dier voortbrengt met behoud van natuurlijke hulpbronnen en geen gebruik maakt van bestrijdingsmiddelen en kunstmest, zodat de bodem niet wordt uitgeput en de lucht, bodem en water niet worden vervuild. Het gaat om de zorg voor de bodem en het landschap als levend organisme. Belangrijk hierbij is het creëren en begeleiden van de natuurlijke kringloop, waarin naar een evenwicht wordt gestreefd tussen voeding voor de mens en dier met behoud van de bodemvruchtbaarheid. Dit houdt in dat er bewust ruimte wordt geschapen voor de natuurlijke omgeving, door middel van bebossing, wildbloemenmengsels, kikkerpoelen enzovoorts. Door biodiversiteit aan gewassen en vruchtwisseling, ontstaat een natuurlijk evenwicht waardoor ziektes en plagen tot een minimum worden beperkt.

De BD tuinierprocessen worden zo geleid dat de natuurlijke invloeden van ons zonnestelsel zo gunstig mogelijk werkzaam zijn. De meest bevorderlijke stand van de zon, maan en andere planeten bepalen wanneer specifieke handelingen verricht moeten worden, zoals grondbewerking, bemesting, planten, zaaien, snoeien en oogsten. Zodat de natuurlijke krachten met respect worden benut tbv de mens en alles wat leeft op Aarde.

Daar er BD getuinierd wordt bevat de opbrengst veel meer essentiële voedingsstoffen en heeft dan ook veel meer vitale & genezende krachten in zich, omdat het hele Universum er met liefde aan meewerkt.