Tarieven

 • Vrijblijvend kennismakingsgesprek: gratis ( 15 min.)
 • Intakegesprek / anamnese: € 80,- (60 min.)
 • Intakegesprek / anamnese: 120,- ( 90 min.)
 • Intakegesprek / anamnese: € 160,- (120 min.)
 • Bloedtest: €200,-
 • Herhaling bloedtest: €180,-
 • Oosterse medicinale voedingsleer & bepaling van het persoonlijke stofwisselingstype: € 230,-    
 • Vervolgconsult / behandeling: € 80,- (60 min.)
 • Vervolgconsult / behandeling: € 60,- (45 min.)
 • Verkort vervolgconsult: € 40,- (30min.)
 • Verlengt vervolgconsult / behandeling: € 100,- (90 min.)
 • Verlengt vervolgconsult / behandeling: € 120,- (120 min.)
 • Individueel meditatie les: € 80,- (60 min.)
 • Individueel Hawaiiaans Vergevingsritueel: € 120,-  
 • Individuele Baarmoeder Healing ceremonie: € 80,-
 • Individuele Vuurceremonie: € 120,-   

Betalingswijzen van de behandelingen zijn op rekening of contant per consult.

Alle bovenstaande tarieven gelden zowel bij praktijkbezoek, als ook via videobellen en per telefoon.

Vergoeding

Doordat Amrita Holistisch Centrum is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) en de RBCZ- is het mogelijk dat de consulten, afhankelijk van uw polis, voor vergoeding in aanmerking komen bij uw zorgverzekeraar. Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt grotendeels de Energetische therapie-consulten van Natalja Mantel. Andere therapievormen die door Natalja worden aangeboden, komen ook in aanmerking voor de vergoedingen, mits deze aanvullend worden toegepast naast de Energetische therapie. De consulten worden vergoed vanuit het aanvullende pakket en vallen onder de alternatieve geneeswijze. Deze vergoedingen zijn niet van invloed op uw eigen bijdrage of eigen risico.

De bedragen zijn per polis verschillend. Vanwege deze verschillen (in meer dan 100 aanvullende zorgpolissen) en om misverstanden te voorkomen, is het beter een schriftelijke of telefonische  bevestiging van uw zorgverzekeraar te vragen voordat de behandeling plaatsvindt. Vraag -onder vermelding van de onderstaande gegevens- of u met uw aanvullende verzekering in aanmerking komt voor behandeling van VBAG:

AGB praktijkcode: 90065687
AGB zorgverlenerscode: 90106457
VBAG Lidmaatschapsnummer: 22112086
RBCZ Licentienummer: 190135R

Energetische behandelingen zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige behandelingen, die los van de Energetische therapie worden toegepast, komen niet voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking.

Ook kunt u voor een kostenvergelijking kijken op de website van Zorgwijzer.

Kwaliteitswaarborging VBAG therapeut

VBAG waarborgt de kwaliteit onder andere op de volgende manieren:

 • Onze therapeut heeft een door VBAG erkende opleiding op Hbo-niveau gevolgd.
 • Elke therapeut die vergoed wil worden, heeft een door de CPION/SNRO geaccrediteerde opleiding medische en psychosociale basiskennis op Hbo-niveau gevolgd.
 • Ieder lid wordt minimaal iedere vijf jaar gevisiteerd conform het visitatieprotocol.
 • Elk lid dient iedere 5 jaar een nieuwe VOG te overleggen.
 • De bijscholingen zijn allemaal geaccrediteerd waardoor de kwaliteit gewaarborgd is.
 • Een VBAG Registerlid doet minimaal 10 dagdelen aan na- en bijscholing per jaar.
 • Door het digitale portfolio worden jaarlijks de bijscholingen van onze leden bijgehouden.
 • Al onze normen en waarden zijn vastgelegd in normdocumenten waaraan onze therapeuten zich conformeren.
 • Elk lid is verplicht aangesloten bij de koepel RBCZ, een registratie orgaan en bij TCZ, voor het tuchtrecht. Registratie is alleen mogelijk indien men een erkende Hbo-opleiding heeft gevolgd.
 • Verder is elk lid verplicht collectief verzekerd via de VBAG voor aansprakelijkheid beroep, bedrijf, product, rechtsbijstand (alleen juridische rechtsbijstand) en ongevallen. Ook is men aangesloten bij Quasir, voor onafhankelijke klachtenafhandeling en bij Stichting Zorggeschil, voor geschillenafhandeling. Deze twee samen borgen de afdekking voor de Wkkgz.