Tarieven

 • Vrijblijvend kennismakingsgesprek: gratis ( 15-30 min.)
 • Consult: € 80,- (1-1,5 uur)
 • Verkort consult: € 40,- (30min.)

Betalingswijze van de behandelingen is contant per consult.

Vergoeding

Doordat Amrita Holistisch Centrum is aangesloten bij de beroepsvereniging Verbond van Energetisch Therapeuten (VVET) -voorheen Het Verbond en de RBCZ- is het mogelijk dat de consulten, afhankelijk van uw polis, voor vergoeding in aanmerking komen bij uw zorgverzekeraar. Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt grotendeels de Energetische therapie-consulten van Natalja Mantel. Andere therapievormen die door Natalja worden aangeboden, komen ook in aanmerking voor de vergoedingen, mits deze aanvullend worden toegepast naast de Energetische therapie. De consulten worden vergoed vanuit het aanvullende pakket en vallen onder de alternatieve geneeswijze. Deze vergoedingen zijn niet van invloed op uw eigen bijdrage of eigen risico.

Energetische behandelingen zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige behandelingen, die los van de Energetische therapie worden toegepast, zijn BTW-plichtig en komen niet voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking.

De onderstaande zorgverzekeraars vergoeden de consulten in 2019, mits men dus een aanvullende polis heeft die alternatieve geneeswijze vergoed. De bedragen zijn per polis verschillend en staan daarom hier niet vermeld. Vanwege deze verschillen (in meer dan 100 aanvullende zorgpolissen) en om misverstanden te voorkomen, is het beter een schriftelijke bevestiging van uw zorgverzekeraar te vragen voordat de behandeling plaatsvindt. Vraag -onder vermelding van de onderstaande gegevens- of u met uw aanvullende verzekering in aanmerking komt voor behandeling van VVET:

AGB praktijkcode: 90065687
AGB zorgverlenerscode: 90106457
VVET Licentienummer: 18025
RBCZ Licentienummer: 190135R

Kwaliteitswaarborging VVET therapeut

VVET waarborgt de kwaliteit onder andere op de volgende manieren:

 • Onze therapeut heeft een door VVET 4-jarige erkende energetische opleiding op Hbo-niveau gevolgd.
 • Elke therapeut die vergoed wil worden, heeft een door de CPION/SNRO geaccrediteerde opleiding medische en psychosociale basiskennis op Hbo-niveau gevolgd.
 • Ieder lid wordt minimaal iedere vijf jaar gevisiteerd conform het visitatieprotocol. Voor de praktijk criteria van onze energetisch therapeut kunt het document praktijkcriteria openen.
 • Elk lid dient iedere 5 jaar een nieuwe VOG te overleggen.
 • De bijscholingen zijn allemaal geaccrediteerd waardoor de kwaliteit gewaarborgd is.
 • Een VVET Registerlid doet minimaal 10 dagdelen aan na- en bijscholing per jaar.
 • Door het digitale portfolio worden jaarlijks de bijscholingen van onze leden bijgehouden.
 • Al onze normen en waarden zijn vastgelegd in normdocumenten waaraan onze therapeuten zich conformeren.
 • Elk lid is verplicht aangesloten bij de koepel RBCZ, een registratie orgaan en bij TCZ, voor het tuchtrecht. Registratie is alleen mogelijk indien men een 4-jarige erkende Hbo-opleiding heeft gevolgd.
 • Verder is elk lid verplicht collectief verzekerd via de VVET voor aansprakelijkheid beroep, bedrijf, product, rechtsbijstand (alleen juridische rechtsbijstand) en ongevallen. Ook is men aangesloten bij Quasir, voor onafhankelijke klachtenafhandeling en bij Stichting Zorggeschil, voor geschillenafhandeling. Deze twee samen borgen de afdekking voor de Wkkgz.

Ook kunt u voor een kostenvergelijking kijken op de website van Zorgwijzer.

 • Aevitae
 • Anderzorg
 • AON (voorheen IAK)
 • Avéro Achmea
 • Besured
 • Bewuzt
 • De Friesland Zorgverzekeraar
 • FBTO
 • IZA
 • IZZ Zorgverzekeraar
 • Menzis
 • National Academic
 • ONVZ
 • OZF
 • PMA zorgverzekering
 • PNOzorg
 • Promovendum
 • Salland
 • Stad Holland
 • Umc
 • United Consumers (VGZ)
 • Univé
 • VGZ
 • VvAA
 • ZEKUR
 • ZieZo
 • Zilveren Kruis
 • ZorgDirect