Energetische therapie

Energetische therapie

Energetische Therapie

Energetische Therapie richt zich op het herstellen van de harmonie en de natuurlijke balans in het lichaam en het bevorderen van het zelfherstellende vermogen van de mens. Energetische therapie is gegrond op oeroude tradities. Te denken valt onder meer aan de Chinese, Japanse, Tibetaanse en Ayurvedische Geneeswijzen, waarbij het werken met energiebanen (nadi’s en meridianen uit acupunctuur) en chakra’s (energieverzamelpunten) een duidelijke plek heeft. De wijze van behandeling richt zich dus niet alleen op zieke organen en bijkomende symptomen, maar op de totale mens.

De therapie gaat ervan uit dat mensen ziek worden als het evenwicht -in fysiek, emotioneel, mentaal en/of spiritueel opzicht- min of meer langdurig is verstoord. Ziektes ontstaan wanneer de natuurlijke geneeskracht van de mens (de innerlijke apotheek) niet meer in staat is om op eigen kracht het oorspronkelijke evenwicht (opnieuw) te creëren. De natuurlijke geneeskracht wordt gezien als de vitale levenskracht, die aanwezig is in ieder mens en heeft de natuurlijke neiging naar gezondheid en het vermogen tot zelfhandhaving. De energetisch therapeut(e) is in staat om deze levenskracht te stimuleren.

“De natuurlijke genezende kracht binnen ieder van ons is de grootste kracht  om beter te worden.”

Hippocrates –

Energieën in de reguliere geneeskunde

In de reguliere geneeskunde wordt al heel lang gebruik gemaakt van de metingen van de verschillende soorten energieën tijdens diagnostische procedures. Deze omvatten sonogramen, röntgenstralen, magnetische resonantiebeeldvorming, elektrocardiogram, elektro-encefalogram, computertomografie en positronemissietomografiescans en komen allemaal bij nucleaire geneeskunde, radiologie en diagnostische moleculaire beeldvorming voor.

Meer lezen ...

Deze apparaten gebruiken een energiebron die in specifieke weefsels of organen wordt geïntroduceerd en die externe elektromagnetische velden (EMV) of ultrasone golven wijzigen/absorberen om de cel- en orgaanfunctie te diagnosticeren. Biofotonica wordt gebruikt in de medische diagnostiek voor het labelen van enkele intracellulaire eiwitmoleculen, waardoor wetenschappers de moleculaire functie in real time in hoge mate van nauwkeurigheid kunnen volgen. Deze diagnostische procedures bieden enorm veel informatie met betrekking tot de gezondheid van de patiënt. Zodra de diagnose met behulp van de kwantummechanica (subtiele energie metingen) is voltooid, keren de huidige reguliere behandelingen terug naar de biochemie in plaats van behandelingen met de subtiele energieën, die de oorspronkelijke diagnose hebben gesteld. Dit is de huidige staat van de reguliere geneeskunde.

In tegenstelling tot de reguliere geneeskunde werkt de Holistisch Energetisch therapeut juist met het subtiele elektromagnetische veld ( EMV) van de cliënt om de homeostase (zelfregulering van chemische en fysiologische evenwicht) van het lichaam te herstellen, maar ook de andere (emotionele, mentale en spirituele) aspecten worden mee genomen in de behandeling. Door de holistische benadering van Energetische therapie geeft deze therapie, als aanvulling op de reguliere behandelingen, zeer goede resultaten voor een duurzaam herstel. Daarom is de samenwerking tussen reguliere en complementaire zorgaanbieders zo essentieel!

In de volgende wetenschappelijke publicatie, die op PubMed te vinden is, kunt u meer over lezen: Energy Medicine: Current Status and Future Perspectives

Kwantumfysica  

Een recente tak van Natuurkunde, Kwantumfysica, onderzoekt het gedrag van energiegolven en materie. De kwantumfysica heeft aangetoond dat in de wereld van de kleinste deeltjes van de materie geheel andere natuurwetten gaan gelden dan de tot nu toe algemeen aanvaarde natuurwetten.

Meer lezen ...

Kwantumfysica onderzoekt en beschrijft (o.a. door natuurkundigen als Erwin Schrödinger, Niels Bohr) het gedrag van zeer kleine deeltjes, die zo klein zijn dat de gangbare Newtoniaanse natuurkunde niet meer opgaat. Deze tak van wetenschap is nog erg recent omdat er tot voor kort nog geen meetapparatuur beschikbaar was om de eigenschappen van deze zeer kleine deeltjes te onderzoeken. Zo blijkt dat alle materie, dus ook de kernen van atomen, voor het grootste gedeelte uit lege ruimte bestaat. Hetgeen dan nog overblijft, gedraagt zich onder bepaalde omstandigheden niet als materie, maar als energiegolven. Alles wat we waarnemen is een vastere vorm van energie.

Een ander vreemd verschijnsel is dat deze kleinste deeltjes beïnvloed worden door de waarnemer en dus nooit objectief waargenomen kunnen worden. Zo blijkt uit verschillende proeven dat de waarnemer invloed heeft op de uitslag van het experiment. Ook het begrip tijd en ruimte krijgt in de kwantumfysica een andere lading. Deeltjes lijken een soort bewustzijn, een voorspellend vermogen te hebben die weten wat er gaat gebeuren en daar op reageren. Er moet dus een communicatievorm zijn die sneller is dan het licht!

Alle materie heeft een energieveld om zich heen dat invloed heeft op zijn omgeving. Verleden, heden en toekomst zijn één. Materie kan op meerdere plaatsen tegelijk zijn; zonder enige vertraging kan het ene deeltje invloed uitoefenen op een ander deeltje dat zich duizenden kilometers verder bevindt. Hierdoor ontstaat een wetenschappelijke basis van hetgeen door eeuwenoude tradities en religies wordt verkondigd.

Binnen de wetenschap van de kwantumfysica is er een stroming die met de gegevens van de kwantumwetten een verklaring gaat zoeken voor energetische verschijnselen en al eeuwenlang bekende spirituele wetten. De nieuw ontdekte wetten in de kwantumwereld blijken de wetten uit de spirituele wereld te bevestigen, zodat we nu ook wetenschappelijke ondersteuning krijgen voor de spirituele wereld om ons heen. Veel energetische verschijnselen worden beschouwd als paranormaal, naast het normale, omdat ze niet met de tot nu toe gangbare kennis te verklaren waren.

Ontdekkingen vanuit de kwantumfysica geven handvatten voor nieuwe verklaringsmodellen om deze verschijnselen binnen een wetenschappelijk kader te plaatsen.

Het subtiele elektromagnetische energieveld (Aura genaamd) 

De definitie van het menselijke energieveld is een lichtveld van subtiele energie, die elektromagnetisch van aard is, dat een persoon omvat, zich uitstrekt voorbij het fysieke lichaam en in verbinding staat met de omgeving door middel van energieverzamelpunten (chakras genaamd). Deze staan in directe verbinding met de hormoonklieren en de energiekanalen (nadi’s / meridianen). Het is een systeem van golfdeeltjes dat trilling/informatie verzendt en ontvangt en zodoende alle processen in het fysieke lichaam regelt. Het is een vitale energie met zijn persoonlijke unieke patronen, het is dynamisch en stroomt in de verschillende lagere en hogere frequenties door. Het gebalanceerde energieveld wordt gekenmerkt door stroming, ritme, symmetrie en zachte trillingen.

Hoe werkt Energetische therapie?

Stoornissen in de energiepatronen van het subtiele menselijke energieveld zijn indicaties voor ziekte en/of veroudering.  Wanneer deze verstoorde energiepatronen worden blootgesteld aan de vitale harmoniserende energie, die de Energetisch therapeut(e) kan genereren en doorgeven aan de client, keren de verstoorde energiepatronen terug naar hun oorspronkelijke gebalanceerde staat. Healing wordt bereikt doordat de helende energie wordt gericht op de verstoringen/blokkades, die veroorzaakt zijn door stress en/of ziekte. De ziektes, negatieve denkpatronen/overtuigingen en/of onverwerkte emoties/trauma’s  corresponderen met overmaat aan lagere energie frequenties in het auraveld.  De helende energie, met haar harmoniserende frequenties, zorgt ervoor dat de overmaat aan lagere frequenties wordt omgezet in de frequenties die gezondheid en vitaliteit vertegenwoordigen. Door het balanceren van het subtiele energieveld en het stimuleren van het zelfgenezend vermogen van de cliënt, zorgt Energetische therapie ervoor dat het lichaam zichzelf kan genezen.    

Hoe werkt de Energetisch therapeut(e)?

Ieder lichaamsdeel en iedere lichaamsfunctie is op energetisch niveau terug te vinden in het auraveld. Sterker nog, meestal ontstaat er eerst iets in het auraveld en pas dan gaat het zich manifesteren in het fysieke lichaam. Dus als de verstoring/blokkade op tijd wordt ontdekt en gecorrigeerd in het energieveld, dan gaat het zich niet manifesteren in het fysieke lichaam als een ziekte/aandoening. Dus Holistische Energetische therapie is ook zeer doeltreffend voor preventieve doeleinden. De Holistisch Energetisch therapeut(e) is opgeleid in het waarnemen (readen) van de aura en de auralagen die zich daarin bevinden. Hiervoor gebruikt de therapeut(e) intuïtieve of buitenzintuiglijke vermogens als helder weten, helder zien, helder horen, helder voelen, helder proeven en helder ruiken.

Meer lezen ...

Iedere auralaag vertegenwoordigt zijn eigen functie: de lichamelijke, mentale, emotionele en spirituele aspecten. Ook de kwaliteit van het leven, relationele verbindingen en sociaalmaatschappelijke betrokkenheid spiegelt zich af in de aura.  De therapeut(e) kan desgewenst energie toevoegen en/of afvoeren en doorstroming stimuleren (healen) in deze lagen, in de energiepunten en –banen. Deze energetische aspecten maken deel uit van een energetische anatomie, de opbouw van het subtiele energetische lichaam. Dit is de basis van het vakgebied van een energetisch therapeut. De energetisch therapeut(e) kan de cliënt helpen om een bewustzijnstransformatie op gang te brengen, waardoor de mogelijkheid ontstaat vanuit een hoger perspectief het probleem te benaderen en te transformeren. Het hele proces is erop gebaseerd dat de cliënt(e) weer in zijn/haar kracht komt te staan en weer de regie kan (her)nemen over zijn/haar eigen leven.

Wat wordt bereikt met Energetische therapie?

Energetische therapie biedt ondersteuning aan iedereen. Het is een zeer veilige therapievorm, die zich hoofdzakelijk richt op het in balans (terug)brengen van het subtiele menselijke energieveld en het stimuleren van het zelfgenezend vermogen van de mens op alle niveaus. De therapie werkt zeer ontspannend en zorgt voor stressreductie, pijnvermindering, beter functioneren in het dagelijkse leven, beter slapen en verhoogt het bewustzijn. Daarnaast zorgt het voor een emotioneel balans en transformatie van negatieve denkpatronen/overtuigingen. Dit alles heeft een gunstige uitwerking bij diverse aandoeningen/ziektes op de totale mens. Na de behandeling werkt de therapie ook nog een tijdje door.   

Wat is het doel van Energetische therapie?

Het doel is om de verstoringen/blokkades op te sporen en inzicht te verschaffen over de oorzaak, om transformatieprocessen op gang zetten, het oorspronkelijke evenwicht te herstellen en het zelfgenezend vermogen van het lichaam te stimuleren. Het is essentieel voor onze vitaliteit en welbevinden, dat ons subtiele energieveld in evenwicht is. Vanuit deze staat van zijn, kunnen we makkelijker onze levenskwaliteit verbeteren, emotionele wonden healen, negatieve overtuigingen/denkpatronen loslaten, zodat we met het leven mee kunnen stromen, kunnen leren van onze levenslessen, liefdevolle verbindingen kunnen aangaan met onszelf en anderen en uiteindelijk ons bedoelde levenspad kunnen (terug)vinden en volgen.

Hoeveel consulten zijn nodig om het doel (resultaat) te bereiken?

Dit hangt van de ernst van de situatie af en hoe het systeem van de cliënt(e) reageert op de therapie en hoe snel deze wordt opgepakt. In sommige gevallen is de uitwerking al na de eerste behandeling merkbaar, maar voor het duurzaam resultaat is wel een aantal consulten nodig. De gebalanceerde energie moet goed verankerd worden in het systeem, zodat het eigen zelfgenezend vermogen verder zijn werk kan gaan doen.

De vader van de moderne westerse geneeskunde, Hippocrates, noemde de Universele energie, die de Holistisch Energetisch therapeut gebruikt:

“De kracht die uit de handen van veel mensen stroomt.”

Hippocrates –

Energetische therapie; achtergronden, theorie en effectiviteit

Deze literatuurstudie over recent wetenschappelijk onderzoek naar energetische therapie is gratis te downloaden door op de knop hieronder te klikken.

Therapeutic Touch

Therapeutic Touch wordt vaak verward met Energetische therapie. Therapeutic Touch is geen vorm van Energetische therapie, ook al is Therapeutic Touch een energetische behandelwijze, het is geen therapie. Therapeutic Touch is een eenvoudige verpleegkundige interventie die gericht is op het bevorderen van ontspanning en welbevinden en niet op genezing als zodanig. Het is een systematische methode die uit vijf stappen bestaat die iedereen kan aanleren, maar bijzondere vermogens zijn er in principe niet voor nodig. Deze simpele energetische behandelwijze wordt met succes gebruikt in sommige ziekenhuizen en verpleeghuizen, zoveel in Nederland als in het buitenland.   

Een kort filmpje over Healing Touch behandelwijze (het kleine zusje van de Therapeutic Touch) dat officieel wordt gebruikt in sommige Amerikaanse ziekenhuizen: 


Klik op de afbeelding om de video te starten

Een kort filmpje over Therapeutic Touch behandelwijze, dat officieel met succes wordt gebruikt in het Verpleeghuis De Hoge Hop en nog wel heel dichtbij in Hoorn, West-Friesland: 

Klik op de afbeelding om de video te starten